Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skærbæk Distriktsskole
Mobil menu

SFO praktikbeskrivelse

Praktiksteds beskrivelse for SFO Stjerneskuddet 

Kort om os

SFO Stjerneskuddet er en SFO med ca. 110 indmeldte børn i alderen 6- 11 år svarende til 0.- 4. klasse.  Stjerneskuddet har til huse overfor skolen i egne lokaler.
Vi er ved at bygge ny skole i Skærbæk og derefter vil SFO ligge på selve skolen.
Stjerneskuddet har en dejlig legeplads, med boldbaner, bakket terræn hvor man kan køre på forskellige cykler / køretøjer, legeplads med forskellige redskaber og legehuse.  Indenfor kan børnene udfolde sig i det kreative værksted, spille spil og computer og lege med de forskellige legesager som huset indeholder.

Stjerneskuddet  lægger stor vægt på idræt, leg og bevægelse. Og er en DGI certificeret idræts SFO. Vi har et samarbejde med idrætsforeningerne og fritidscentret i Skærbæk, hvor vi sætter fokus på, og afprøver forskellige idrætsgrene. I vinterhalvåret går vi en gang om ugen i svømmehallen. Derudover har vi i vores årlige aktivitetsplan, aktiviteter og projekter hvor den røde tråd er idræt, leg og bevægelse. OBS: aktiviteter ud af huset (f.eks svømmehal, skovprojekter m.m.) 


Aktiviteter

Hen over året holder vi forskellige aftenarrangementer -  drengeaften, pigeaften, diskoaften, Derudover vil der også være mulighed for, at komme til fernisering og se resultatet af de forskellige projekter og emneuger børnene afvikler i løbet af året.
Stikord omkring SFO
SFO Stjerneskuddet er en fritidsordning med gang i. Vi tilbyder aktiviteter sammen med og på tværs af alder, køn og interesser.
Vi har emneuger nogle gange om året, hvor vi fordyber os. Vi forsøger hele tiden, at fange børnenes interesser i nuet.
Vi beskæftiger os med kultur før og nu, samt fremmede kulturer.
Vi har fokus på sundhed, motion og sunde madvaner.
Vi har fokus på den måde børnene er sammen på, og vi tolerer ikke mobning eller grimt sprog.
Vi lærer børnene, at have respekt for hinanden og deres forskelligheder.
Vi er støttende og vejledende i børnenes udvikling.
Vi vægter forældresamarbejde meget højt, så I er altid velkommen her i huset.
Vores personale udvikler sig hele tiden enten med pædagogiske dage, temadage eller kurser.
Vi sender alle vigtige informationer (beskeder, tilmeldinger m.m.) til jer via Aula.
Vi vægter samarbejdet med børnene, forældrene, skolen og børnehaverne højt. 
Vi planlægger emner for aktiviteter, hvor nogle af aktiviteterne kræver tilmelding via AULA.

Åbningstider

SFOens åbningstider 6.00 -8.00 og 14.00 til 17.00 dog 16.30 om fredagen. Som Studerende vil du arbejde om eftermiddagen og enkelte morgenvagter. I skolernes ferie har vi åbent hele dagen igennem.

Timer i skolen

Du får enten støttetimer eller understøttende undervisning i skoledelen – det vil sige at du vil få nogle timer om formiddagen i en klasse, hvor du sammen med klassens pædagog eller allene, vil planlægge og udfører forskellige undervisningsforløb. Dette vil den studerende kunne bruge til den tværfaglige opgave, som skal skrives i den 3. praktik.

Praktikvejledning

Som studerende vil du få en vejleder som er uddannet praktikvejleder. Du vil få 1 timer om ugen til vejledning, hvor vi vil gennemgå forskelligt teori (som både du og vejleder finder interessant og nyttigt i forhold til SFO), dette vil vi kæde sammen med den praksis du oplever i huset.  Vi vil sætte fokus på refleksion og iagttagelser, da vi i personalegruppen finder det vigtigt blandt andet at kunne iagttage børns relationer, tegn på trivsel og mistrivsel og udvikling. Ligeledes er det vigtigt at kunne reflektere over egen praksis. Dine læringsmål vil selvfølgelig også fylde en del på vejledning. Som studerende vil du skulle skrive dagsorden og referat til hvert vejledningsmøde.

Diverse møder

Vi holder møderen gang om ugen, her vil du indgå i teammøder, hvor vi i team gennemgår børn, diverse aktiviteter planlægges og evalueres. Ligeledes holdes der personalemøder for hele personalegruppen en gang om måneden (planen vil du få enten til forbesøg eller ved praktikstart), hvor du som studerende vil få et punkt, hvor det er et krav, at du fortæller om hvad du har fokus på nu, en undring og evt andet relevant.

Skolefritidsordningens mål er i samarbejde med forældrene og skole:

At skabe et miljø der sikrer det enkelte barns alsidige udvikling.
At skabe en forudsigelig hverdag, der bæger præg af helhed og udfordringer for det enkelte barn
At udvikle det enkeltes barns ansvarlighed, indflydelse og medbestemmelse.
At have en tæt forældrekontakt.
At sikre, at personalet er engageret, visionært og fagligt dygtig.
Det betyder at:
Der skabes plads, tid og rum, hvor tryghed og kendte rammer vægtes.
Alle aktiviteterne har deres udgangspunkt i børnenes udvikling, færdigheder, lyst og interesser. 
Der er nærværende og tydelige voksne
Der arbejdes med forskellige indsatsområder, lederen og personalet udvælger hvilke indhold der vægtes.
At personalet er uddannet og opkvalificeres løbende.